Effektiv ekonomistyrning
av din verksamhet

Bokföring - Redovisning - Löner - Rådgivning

Effektiv ekonomistyrning
av din verksamhet

Bokföring - Redovisning - Löner - Rådgivning

Outsourcing

Ekonomi, löner, redovisning och bokföring. Låt oss ansvara för delar av eller samtliga funktioner som rör företagets ekonomiavdelning. 

Bemanning

Behöver ni ta in externa experter för att få ordning på företagets ekonomi? Genom oss kan ni rekrytera en erfaren CFO, controller eller redovisningsekonom som komplement till ert team.

Team redovisning

Vi erbjuder erfarna team inom ekonomi och redovisning som har möjlighet att ersätta eller komplettera företagets ekonomiavdelning och dess tillhörande funktioner. 

Ekonomiavdelning helt outsourcad

Låt din ekonomiavdelningen bli helt outsourcad Fokusera på din verksamhet, så tar vi ett helhetsansvar för ditt företags ekonomi. Vi håller reda på alla viktiga datum, skatteregler och lagförändringar.

Våra kunder fokuserar på deras kärnverksamhet och vi fokuserar på vår – att vara er externa ekonomiavdelning!

Kontakta oss om du vill veta mer!


Vad vi erbjuder

Vi på Resulit hjälper företag att ta hand om och effektivisera deras ekonomiadministration och ekonomiavdelning. Läs mer om detta nedan eller under lönehantering, redovisning, ekonomi och bokföring eller kontakta oss om du har några eventuella frågor.

Behöver ni en ekonomichef, bistår vi er gärna med den rollen där vi tar det övergripande ansvaret för ekonomifunktionen och att dess uppgifter, hjälper till med finansiella analyser för att utvärdera affärsbeslut samt identifiera potentiella risker och föreslå åtgärder.

Vi kan bistå er ekonomiavdelning med controller som är ansvarig för uppföljning och analys, rapportering, budget och prognos i eran ekonomiavdelning.

Vi erbjuder hela dedikerade team för ert företag som ersätter hela er ekonomiavdelning med tillhörande funktioner.

I oss finner ni en motpart och bollplank för ekonomisk och finansiell rådgivning, ekonomistyrning, på alla nivåer i er organisation, från administratörer till styrelsen.

Vi tar ansvar för hela löneadministrationen, skatter, sociala avgifter, semesterlöner och alla andra frågor som berör en HR-funktion.

Vi gör vardagen för företagare enklare eftersom vi förstår innebörden av att driva företag.

Våra ledord

Vi brinner för att växa tillsammans med er och våra ledord genomsyrar hela vår verksamhet.

Kvalitet

Vi kvalitetssäkrar ekonomiarbetet genom kontinuerlig uppföljning, utbildning och vidareutveckling.

Närvaro

Vi finns här när ni behöver oss. Som redovisningskonsulter vet vi att det ofta är nödvändigt med nära och frekvent kontakt under vissa perioder.

Personliga möten

För att förstå ett företags ekonomi krävs det att man sätter sig in i hela verksamheten. Personliga möten och långsiktiga relationer är fördelar i en konkurrensutsatt bransch

Säker och uppdaterad ekonomi

Det är viktigt att de som arbetar med ekonomi på olika sätt är uppdaterade på rådande lagar och regler för att garantera att allt sköts på rätt sätt. Detta gäller allt från bokslut och redovisning till lönehantering och anställningsavtal. Vi sätter oss in i samtliga uppdateringar och förändringar i lagar gällande ekonomi och personal – allt för att ni som företag ska slippa detta. Kontakta oss om du vill veta mer!

Tillsammans med Klara Consulting har vi möjlighet att bredda vårat erbjudande till dig som kund, och kan nu erbjuda en rad tilläggstjänster. Klicka här för att få mer information om vad vi kan hjälpa just dig med.

Fokusera på resultatet, inte ekonomin

Vi har mångårig erfarenhet och är auktoriserade redovisningskonsulter i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Vi känner oss självsäkra på att om ni väljer oss som leverantör kan ni fokusera på er verksamhet och ert resultat medan vi sköter detaljerna kring den löpande redovisningen, personalhantering m.m.

Med vår helhetslösning kan vi ersätta en hel ekonomiavdelning. Kontakta oss om du vill veta mer

ekonomiavdelning
Vill du få reda på hur de uppdaterade skattereglerna kan påverka ditt företag nästa år?

Våra kunder

Nedan syns några av våra många nöjda kunder