Outsourcing ekonomi Stockholm

Outsourca din ekonomiavdelning i Stockholm

Skulle du vilja ägna mindre tid åt företagets ekonomi och mer tid till att utveckla företagets kärnverksamhet? Känner du att du håller på att begravas i papper och att din ekonomiavdelning inte orkar med?

Välkommen att kontakta oss på Resulit för outsourcing av ekonomi i Stockholm. Vi kan bli ditt företags egen ekonomiavdelning med smidiga och effektiva digitala verktyg.

Telefon: 08-742 77 00
E-post: kontakt@resulit.se

En kunnig extern ekonomiavdelning

Om du outsourcar din ekonomi till oss så får du en effektiv ekonomiavdelning med utbildade, erfarna och certifierade ekonomer med bred expertis: redovisning, bokföring, lönehantering och allt annat som har med ett företags ekonomi att göra. Vi håller reda på alla relevanta datum, skatteregler och eventuella förändringar av lagar.

outsourcing ekonomi Stockholm

Vår helhetslösning fungerar i de flesta branscher – vi tar hand om ekonomin hos små, medelstora och stora företag samt i vissa fall även offentliga verksamheter. Denna breda erfarenhet av ett flertal branscher gör att vi är beredda att ta oss an alla utmaningar som finns inom svenskt företagande.

Outsourcing ekonomi Stockholm – detta kan vi erbjuda

Extern CFO

Är ditt företag i behov av en vass och driven ekonomichef? Vi kan bistå med den rollen och ta det övergripande ansvaret för ekonomifunktionen. Vi hjälper till med finansiella analyser, utvärderar affärsbeslut och identifierar möjliga riskområden.

Extern controller

Vi kan bistå med en controller som tar fullt ansvar för uppföljningar och analyser, rapportering, budget och prognoser. Ni kan lita på att vi håller koll på alla relevanta nyckeltal och siffror.

Team

Hos oss kan du få tillgång till hela dedikerade team som kan ersätta hela ekonomiavdelningen. Hos oss finns alla de kompetenser som krävs för att skapa en fullödig extern ekonomiavdelning.

Rådgivning

Låt oss bli ditt bollplank i alla ekonomiska frågor! Om du anlitar oss för outsourcing av ekonomi så får du en motpart som har stor insikt i alla viktiga områden. Vi kan ge råd till personal på alla nivåer i din organisation, från administration till styrelse.

Lönehantering och personal

Vi tar fullt ansvar för lönehanteringen. Skatter, sociala avgifter, semesterlöner och andra viktiga HR-frågor. Enligt vår erfarenhet är det många företag som får bättre effektivitet om dessa delar av verksamheten sköts externt.

Stora fördelar med outsourcing av ekonomi

Här är vad ditt företag kan vinna genom att lägga ut ekonomin på våra erfarna och kunniga experter:

  • Mindre sårbarhet. Vi kan alltid garantera leverans med god kvalitet –oavsett om det handlar om bokföring, löner eller rådgivning.

  • Lägre kostnader. Med hjälp av oss kan ditt företags processer slimmas och vi utnyttjar resurserna bättre.

  • Rätt kompetens. Med vår hjälp kan du få de resurser och expertkunskaper som ditt företag behöver på ekonomisidan.

  • Mer tid till det viktiga. Med hjälp av vår kompetens kan du arbeta mer strategiskt och praktiskt och frigöra tid till kärnverksamheten.

  • Moderna IT-system. Med oss har du ett färdigt koncept som gör att du inte behöver köpa, utveckla och sköta egna IT-lösningar. Detta gör dessutom att flexibiliteten blir stor, du kan använda systemet var du än är – och var du vill.

Välkommen att kontakta oss på Resulit redan idag – ett ledande företag inom outsourcing av ekonomi i Stockholm.

Vi har den erfarenhet som krävs för att hantera ditt företags ekonomi