Outsourcing av lönehantering i Stockholm

Effektiv löneoutsourcing för företag i Stockholm

Tar allt arbete med lönerna för mycket tid och resurser I anspråk? Lönehantering, redovisning och andra ekonomiska frågor tar för mycket energi från företagets kärnverksamhet? Med hjälp av outsourcing av lönehantering kan du göra vardagen enklare för ditt företag.

Kontakta oss på Resulit redan idag – vi är ledande när det handlar om outsourcing av lön i Stockholm. Vi bokar in ett möte där vi går igenom företagets situation – vi kan ta hand om hela lönehanteringen eller delar av den. Låt oss göra din vardag enklare!

Telefon: 08-742 77 00
E-post: kontakt@resulit.se

Vi sköter lönerna – du kärnverksamheten

På Resulit tar vi ansvaret för hela administrationen av lön, skatter, sociala avgifter, semesterlön och alla de frågor som rör hantering av löner och HR-området.

Våra tjänster sköts direkt på webben eller i mobilen – allt för att företaget ska kunna sköta ekonomin enkelt och smidigt. Syftet med detta webbaserade arbetssätt är att ni kan frigöra tid för att göra viktigare saker. Med hjälp av våra mobila funktioner, kunskap och servicekänsla kan vi erbjuda en fullödig outsourcing av löner i Stockholm.

Outsourca lön Stockholm – vi tar fullt ansvar

När du outsourcar lönehanteringen till oss tar vi hand om hela arbetet. Administration av löner, skatter och sociala avgifter, semesterlöner och HR. Tar du hjälp av oss så får du en trygg och flexibel tjänst som vi kan anpassa helt efter det aktuella företagets verksamhet.

outsourcing löner

Outsourcing av lön blir allt vanligare – och med tanke på de tydliga fördelarna är det inte svårt att förstå. När du outsourcar arbete med löner kan du med gott samvete låta oss ta hand om arbetet samtidigt som du kan rikta in dig på att utveckla företagets verksamhet.

Vi hjälper stora och små företag

Vi har genom åren hjälpt ett stort antal kunder med lönehantering och andra ekonomiska frågor. Vi anlitas av både små och stora företag i första hand, men kan hjälpa myndigheter och andra offentliga verksamheter. Vi har arbetet med företag från många branscher och kan samarbeta med företag med eller utan kollektivavtal.

Det finns flera anledningar att företag väljer att outsourca sina löner. Ett vanligt skäl är att verksamhet blir större eller mer komplicerad vid ett visst tillfälle, exempelvis vid nyanställningar eller förvärv. Då uppstår personalomsättning som gör att kravet på effektiv lönehantering ökar. Detta behov är bland annat inom privat vård, tjänstesektor och bemanningsbranschen.

Vi tar hand om hela lönehanteringen eller delar av den

Anlitar du oss för lönehanteringen så kan vi ta hand om hela lönearbetet eller bara delar av det om behoven är mindre. Vi kan hitta en lösning som passar.

Som din partner inom lönehantering får du tillgång till hela vår erfarenhet och kompetens. Vi arbetar rådgivande, tar ansvar för helheten och arbetar proaktivt och kontinuerligt för att stärka företagets processer när det handlar om lönehantering.

Outsourcing av lön Stockholm – detta ingår

Här är några av de tjänster som ingår när du väljer att outsourca lönehanteringen till oss:

  • Löpande lönehantering och löneadministration
  • Reseräkningar och utlägg
  • Administration och analys av pensioner
  • Rådgivning och HR-arbete
  • Sjukhantering

Välkommen att kontakta oss på Resulit – ledande inom outsourcing av lönehantering i Stockholm.

Vi har den erfarenhet som krävs för att hantera ditt företags ekonomi